Integritetspolicy

inledning

Din integritet är viktig för oss och vi vill alltid vara öppna med hur vi behandlar dina personuppgifter för att du ska känna dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. I denna integritetspolicy hittar du information om hur vi behandlar dina personuppgifter.
Denna integritetspolicy kan komma att uppdateras och du hittar alltid den senaste versionen av den på denna sida.

Vem ansvarar för dina personuppgifter

Hudkulturen, orgnr 7404170560, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du lämnar till oss.
Vi försöker alltid vara så tydliga som möjligt med hur vi behandlar dina personuppgifter. Har du fortfarande frågor om hur vi behandlar dina uppgifter efter att ha läst denna policy är du välkommen att kontakta oss!

Tel: 08-611 68 63
E-post: info@hudkulturen.se

Personuppgifter som vi samlar in från dig

Vi kan samla in olika typer av personuppgifter om dig i samband med att du registreras som kund, beställer våra produkter, använder våra tjänster (inklusive eventuella mobilapplikationer), kontaktar vår kundtjänst eller vid andra kontakter med oss.

Exempel på personuppgifter som vi samlar in om dig vid dessa tillfällen är:

  • Namn
  • Kontaktuppgifter till dig, såsom e-postadress och telefonnummer
  • Personnummer i samband med köp
  • Uppgifter om köp
  • Ärenderelaterad korrespondens (t.ex. personuppgifter som du lämnar vid kontakter med vår kundtjänst)
  • Du kan registrera dig på vår hemsida om du vill få vårt nyhetsbrev samt uppdateringar om våra nya produkter och tjänster.

Personuppgifter som samlas in från annan källa

Förutom personuppgifter som du själv lämnar till oss eller som vi har samlat in baserat på hur du använder våra tjänster eller baserat på dina köp kan vi också samla in personuppgifter från andra källor. Vi förekommer på sociala medier, Instagram och Facebook. Där kan du kommunicera med oss genom kommentars- och meddelandefunktioner. Du kan också tagga vårt företagsnamn genom att använda hashtag. Om du taggar oss i ett foto eller delar information på vår profil har du lämnat samtycke till att fotot respektive informationen visas i vår profil på sätt som är brukligt i det aktuella mediet. Om du skickar oss ett meddelande genom sociala medier så svarar vi på det och lagrar det i det sociala mediet. Vi använder inte dina personuppgifter som du ger till oss (till exempel profilnamn, bilder eller uppgifter i meddelanden) i något annat system eller kanal än det aktuella mediet.

Varför vi använder dina personuppgifter och hur länge vi sparar dem

Personuppgifterna som vi har samlat in om dig används för olika ändamål. I detta avsnitt förklarar vi varför vi använder dina personuppgifter, ger exempel på behandlingar som vi utför för att uppfylla ändamålet och vilken laglig grund som vi baserar behandlingen på.

Ändamålet till varför vi behandlar dina uppgifter:Exempel på hur vi behandlar dina uppgifter för ändamålet:Laglig grund som vi stödjer vår behandling på:
För att kunna administrera din beställningVi levererar din produkt eller tjänst och kommunicerar med dig rörande din leverans samt administrerar och kommunicerar med dig i händelse av ett reklamations- och garantiärende som rör ditt köpDen order vi fått från dig
För att kunna marknadsföra oss och våra produkter och tjänsterVi skickar nyhetsbrev och information via e-post och vanlig postVårt berättigade intresse av att kunna marknadsföra vårt företag och våra produkter och tjänster. Du kan alltid avregistrera dig från våra nyhetsbrev.
För att kunna administrera kundtjänstärendenVi kommunicerar med dig och besvarar dina frågor som du skickar till oss via telefon eller i digitala kanaler samt utreder dina klagomål- och supportärenden.Vårt och ditt berättigade intresse av att kunna administrera ditt kundtjänstärende.
För att fastställa, försvara eller göra gällande rättsliga anspråkVi kan behöva hantera tvister som t ex rör köp och levererade produkter, bedrägerier etc.Vårt berättigade intresse av att kunna hantera eventuella tvister.

Allmänt sett sparar vi dina uppgifter så länge som uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla ändamålen som vi samlade in dina uppgifter för. Uppgifterna kan också komma att sparas under den tid som krävs enligt tillämplig lag. Om du inte särskilt begär något annat så sparar vi dina uppgifter i vårt kundregister i tre år från ditt sista köp. Fakturor lagras i vårt affärssystem enligt gällande bokföringslagstiftning.

Vårt engagemang för barnens integritet

Att skydda privatlivet hos de allra yngsta är särskilt viktigt. Därför samlar vi aldrig eller behåller information på vår hemsida från de som vi faktiskt vet är under 13, och ingen del av vår hemsida är strukturerad för att locka någon under 13.

Vilka är vi

Om du har andra frågor angående dessa sekretesspolicyer, skicka oss ett mail på info@hudkulturen.se. Hudkulturens hemsida och webbutik är https://hudkulturen.se

Varukorg
Rulla till toppen